Hakkımızda

TRD Biotek, ülkemizin tohumculuk sektörüne yenilikler getirmeyi hedefleyerek ve bu noktadan hareketle Tübitak 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği-BIGG ile Nisan 2016’da kurulmuştur. Tarıma dayalı ülke ekonomisinin geliştirilmesinin ve biyoteknolojik gelişmelerin tohumculuk sektörüne adapte edilmesinin önemini kavramış olan TRD Biotek firması ayrıca çiftçilerin de refah ve eğitim seviyelerinin yükselmesi süreçlerinde aktif rol oynamayı benimsemiştir.

Verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı ve kaliteli tohum üretim, geliştirme süreçlerinin bilincinde olarak AR-GE çalışmalarına başlayan TRD Biotek, yerel gen kaynaklarının da korunarak biyoteknolojik uygulamaların tohumculuk sektöründe de aktif bir şekilde kullanılmasını hedeflemiştir.

Teknopark İstanbul bünyesinde AR-GE çalışmalarını yürüten TRD Biotek’in kurucusu Doç. Dr. Özge Çelik, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Firmaya ait doku kültürü laboratuarlarında AR-GE çalışmaları devam etmekte olan ve 2018 yılında ticarileşmesi hedeflenen ilk ürün, Kastamonu Taşköprü yöresine ait virüsten ari, çimlenme süresi kısaltılmış ve herhangi bir yabancı gen içermeyen yüksek teknolojili sarımsak tohumu üretimidir.

TRD Biotek’in ileriki dönemlerde aynı teknolojiyi kullanarak yeni ticari ürünlere ait AR-GE çalışmaları başlatılacak olup, ürün yelpazesinin genişletilmesi ve beraberinde ilgili tohumların ekim alanlarında çalışan çiftçilerin bilgilendirilerek eğitilmeleri hedeflenmektedir.

Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyon: Tarımsal biyoteknoloji alanında Türkiye’nin inovatif yönünü zenginleştirmek

Misyon: Kaliteli ürün ve hizmet geliştirerek biyoteknolojik yenilikleri tohumculuk sektörüne adapte etmek ve çiftçiden başlayarak toplumsal katma değer yaratmak

Değerler: Firmamız bünyesindeki tüm faaliyetlerimiz şu değerler göz önüne alınarak sürdürülmekedir:

  • Çiftçinin emeğine saygı duyuyoruz ve çiftçilerin kalkınması için gerekli ürün, hizmet ve desteği sunuyoruz.
  • Ülkemizin dünya genelinde tohumculuk sektöründe gelişmesi için çalışmalar yapmayı destekliyoruz.
  • Çiftçilerin eğitiminin önemini biliyor ve bu anlamda her türlü desteği sunuyoruz.
  • Ülkemizin gen kaynaklarının önem ve değerini biliyor ve temiz teknoloji kullanarak gen kaynaklarımızı koruyoruz.